แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

ตลาดน้ำไทรน้อย

 

ประวัติ

เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้น้อย ไม่พอเลี้ยงชีพ เห็นสมควรจะต้องมีอาชีพเสริม ประกอบกับแม่น้ำลำคลอง
มีแต่ผักตบชวาไม่สะอาด จึงได้ขอความร่วมมือกับส่วนราชการและผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น
จัดทำโครงการตลาดน้ำไทรน้อยขึ้น เพื่อทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดและเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายที่ตลาดน้ำไทรน้อย

 

กิจกรรม

จำหน่ายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรอำเภอไทรน้อย เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย
รวมทั้งมีการนำรถกระแทะพาเที่ยวชมสวนการเกษตรต่าง ๆ ของอำเภอไทรน้อยด้วย

 

การเดินทาง

เดินทางโดยรถประจำทางปรับอากาศสาย 528 จอดหน้าตลาดน้ำไทรน้อยเลย ,รถตู้สายพาต้า-ไทรน้อยและรถตู้สายเดอะมอลล์-ไทรน้อย
และรถเมล์ประจำทางสายตลาดบางบัวทอง-ไทรน้อย จะมาจอดหน้าที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

   
   
   

แปลงผักปลอดสารพิษ

ที่ตั้ง บ้านหนองสามบาท หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
กิจกรรม เป็นแปลงโครงการผักปลอดภัยจากสารเคมี ในเนื้อที่ 5 ไร่ ภายในแปลงจะมีผักตระกูล
  กะหล่ำ และผักกินใบต่าง ๆ ให้เข้าชมแปลงและสามารถตัดซื้อกลับบ้านได
เจ้าของ นายบุญเชิด คงดั่น บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
  เจ้าของสถานที่แปลงสาธิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เนื้อที่ 5 ไร่
  โทร 0-2926-8640 , 0-1981-1286
จุดจำหน่าย ภายในแปลง , ศูนย์อาหารหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี , กระทรวงพาณิชย

สวนกล้วยไม้ตัดดอก

 

   
ที่ตั้ง บ้านคลองขุนศรี หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย
กิจกรรม แปลงกล้วยไม้ตัดดอกให้เข้าชม สามารถซื้อจากสวนได้ สามารถรับคณะทัวร์ได้
เจ้าของ นายวิชัย นพสันติ บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย
  เจ้าของสถานที่สวนกล้วยไม้ตัดดอก เนื้อที่ 50 ไร่ โทร 0-2597-1392
จุดจำหน่าย ภายในแปลง , ตลาดปากคลอง , ส่งนอก
   
   
   

สวนเรณู

 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
กิจกรรม เป็นแหล่งจำหน่ายเฟื่องฟ้า บัวและไม้แขวน บริเวณร่มรื่น และเป็นที่พักผ่อนได้
เจ้าของ นางเรณู หงษ์โสภา หมู่ที่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
  โทร 081-702-1057
จุดจำหน่าย ที่สวนและที่อื่น ๆ
   
   
   
   
   
   
   

สวนไม้ดอกไม้ประดับ

 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย
กิจกรรม เป็นแหล่งผลิตไม้กระถางทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พันธุ์ไม้แขวน ฯลฯ
  มีบริเวณสถานที่กว้างขวางสำหรับเป็นจุดถ่ายภาพ พักผ่อน และซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
เจ้าของ นางอุไร เขมสุข บ้านเลขที่ 44/6 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย
  โทร 0-2597-1039
จุดจำหน่าย ที่สวน และที่อื่น ๆ
   

สวนเสน่ห์พันธุ์ไม้

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรม เป็นสวนที่รวบรวมไม้ผลพันธุ์ดีที่มีลักษณะเด่น เช่น มีผลใหญ่ ให้ผลดก
เจ้าของ ออกผลทวาย ท่านสามารถพบกับผลไม้ตัวอย่างและได้ลิ้มชิมรส
  รวมทั้งซื้อกิ่งพันธุ์นำไปปลูก เช่น ฝรั่งไร้เมล็ด มะม่วงลูกละ 1 กิโลกรัม
  มะนาวไร้เมล็ด มะม่วงอาร์ทูอีทูผลสวยงามมากเวลาสุกผลจะ
เป็นสีแดงทั้งลูก ลูกกลม ๆ สวยมากค่ะ
เจ้าของ นายเสน่ห์ ลมสถิตย์ หมู่ที่ 5 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
  ที่สวน และที่สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   

สวนลุงช้าง

 

 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
กิจกรรม มีพันธุ์ไม้เด่น คือ มะม่วงแม่ลูกดก และพันธุ์นนท์ทิพย์ ที่ให้ผลผลิตทั้งป
  และจุดนี้ยังเป็นจุดศึกษาขยายพันธุ์ไม้ที่ให้ความร
เจ้าของ ลูกชายของลุงช้าง นาคคุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
  โทร 0-2921-9079
จุดจำหน่าย ที่สวนและที่อื่น ๆ