แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 1 ฟาร์มลุงเครา ชื่อผู้ประสาน : คุณศศิธร จุ้ยนามสถานที่ :  เลขที่ 4/1 หมู่ 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สนใจติดต่อ : โทร 089-497-8448, 02-597-1373

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรในพื้นที่25ไร่ทั้งพื้นที่เกษตรอินทรีย์

และพื้นที่ปลูกผักเชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน GAP พร้อมทั้งโรงผลิตไส้เดือนดิน

 ตลาดน้ำไทรน้อยชื่อผู้ประสาน : คุณประสิทธิ์ บุญเฉยสถานที่ : บริเวณวัดไทรใหญ่ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สนใจติดต่อ:โทร 081-848-6991,
02-597-1373ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาเป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้
หลากหลายชนิด ต้นไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 2
 3 สวนกล้วยไม้วิชัยออร์คิด
ชื่อผู้ประสาน : คุณวิชัย นพสันติ
สถานที่ : 2/ 1 หมู่ 8 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
สนใจติดต่อ : โทร 081-926-8795, 02-597-1373
แปลงเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้กระถางและกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
 สวนเฟื่องฟ้าเรณู ชื่อผู้ประสาน : คุณเรณู หงษ์โสภาสถานที่ : เลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ต. ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สนใจติดต่อ : โทร 081-702-1057, 02-597-1373

เป็นแปลงจำหน่ายเฟื่องฟ้า บัวสี และไม้แขวน

 4
 5 วิสาหกิจชุมชนบ้านตาชายายสาชื่อผู้ประสาน คุณปรีชา สานุสันต์สถานที่ : เลขที่ 10/6 หมู่ที่ 2 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สนใจติดต่อ : โทร 085-2487929,  02-597-1373

เป็นแหล่งการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน
มีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้าน

 สวนเกษตรไทรน้อย (สวนไทรน้อย)ชื่อผู้ประสาน : คุณสมพร เขมสุขสถานที่ : เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สนใจติดต่อ : โทร 081-8443677,  02-597-1373

เป็นแหล่งผลิตไม้กระถางทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

พันธุ์ไม้แขวน ฯลฯ มีบริเวณสถานที่กว้างขวาง

สำหรับเป็นจุดถ่ายภาพ พักผ่อน และซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

 

6

 9-286x300  แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ชื่อผู้ประสาน : คุณกนกวรรณ โกมลสุทธิ์สถานที่ : เลขที่ 12 หมู่ที่ 7 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สนใจติดต่อ : โทร 086-824-2677, 02-597-1373

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 สวนป้าต้อยชื่อผู้ประสาน : คุณณัฐธิดา แตงจิ๋ว สถานที่ : เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อยจ.นนทบุรี 11150สนใจติดต่อ : โทร 087-811-7907, 02-597-1373

แปลงเพาะขยายพันธุ์พญานาคราช พญาเสวก ไม้กระถาง
และบอนสี มีการสาธิตวิธีการปลูกให้กับผู้สนใจ

 

11