8 มีนาคม 2560

วันที่ 8 มีนาคม   2560  นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมาย   นายเอกรินทร์ อินปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอไทรน้อย ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60 และวาดแปลง รอบนาปรัง ในท้องที่ ม.5 ตำบลราษฎร์นิยม  เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย ณ  โรงเรียนอัลฟูกอล หมู่ที่ 5  ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย   จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (36) รูปภาพใหม่ (37)