18 มกราคม 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อยและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและจังหวัด ร่วมจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวแบบครบวงจรและการลดต้นทุนการผลิตข้าว (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  โดยมีนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  และนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมนำชมนิทรรศการด้านการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานครอบคลุมพื้นที่(AWIPM) การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอม่า  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี และการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว ณ วัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรีโดยมีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมงานทั้งสิ้น 1,000 ราย

รูปภาพใหม่ (6) รูปภาพใหม่ (7)รูปภาพใหม่ (8)