17 มกราคม 2560

วันที่ 17 มกราคม 2560  นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกาตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2560 ระดับภาค เพื่อประเมินผลการประกวดในพื้นที่ ณ บ้านนายยวง เขียวนิล เกษตรกรดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(ศรียวง) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

รูปภาพใหม่ (4) รูปภาพใหม่ (5)