ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอไทรน้อยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบร้อนชื้นเขตมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิสูงตลอดปี มีฤดูฝนสลับฤดูแล้งชัดเจน มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวไม่มากนัก ในรอบ 10 ปีมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.78 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนเฉลี่ย 30.04 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 24.62 องศาเซลเซียสและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เฉลี่ย 1,087.4 มิลลิเมตร โดยจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน เฉลี่ย 227.9 มิลลิเมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้ำฝนมากในช่วงของเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *