ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอไทรน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็น     ระยะทาง 29.01 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้(ภาพที่ 1)

– ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

– ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) และอำเภอบางบัวทอง

– ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่

– ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม)

ขอบเขตการปกครอง

อำเภอไทรน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 7 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 68 หมู่บ้าน(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เขตการปกครองและจำนวนหมู่บ้าน

ลำดับที่   ตำบล จำนวนหมู่บ้าน
1 ไทรน้อย        11
2 ราษฎร์นิยม       8
3 หนองเพรางาย     12
4 ไทรใหญ่     11
5 ขุนศรี       8
6 คลองขวาง     10
7 ทวีวัฒนา       8
รวม    68

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *