ประจำเดือน มีนาคม 2559

เตือนการระบาดแมลงหล่า

ในช่วงนี้เกิดการระบาดของแมลงหล่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์และควบคุมแมลงหล่า ซึ่งมักจะพบการทำลายในช่วงข้าวระยะแตกกอ
เต็มที่ถึงระยะเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนา เพื่อลดความเสียหายจากการระบาด

ลักษณะทั่วไป

แมลงหล่าเป็นมวนชนิดหนึ่ง ตัวมีกลิ่นเหม็น ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมคล้ายโล่ ด้านหัวและอกเป็นรูปสามเหลี่ยม ลำตัวมีสีน้ำตาลดำหัวสีดา ชอบอาศัยรวมกลุ่มที่โคนต้นข้าวเหนือระดับน้ำในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนจะเคลื่อนย้ายขึ้นบนต้นข้าว ตัวอ่อนมีสีน้ำตาลและสีเหลืองกับจุดสีดำชอบหลบซ่อนอยู่ที่โคนต้นข้าวหรือตามรอยแตกของพื้นดินในตอนกลางวันและหากินในตอนกลางคืน ตัวเต็มวัยมีอายุนานถึง ๒๑๔ วัน อยู่ข้ามฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง โดยพักตัวอยู่ในร่องระแหงดินในที่มีหญ้าขึ้น หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เมื่อสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะบินเข้าแปลงนา และขยายพันธุ์หลายรุ่น

pest

ลักษณะการทำลาย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้าเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวบริเวณที่ถูกทาลายเป็นสีน้าตาลแดงหรือเหลือง ขอบใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ ทาลายข้าวในระยะแเตกกอ ถ้าทาลายหลังระยะข้าวตั้งท้องทำให้ต้นข้าวแกร็น ออกรวงไม่สม่ำเสมอและรวงข้าวมีเมล็ดลีบ ต้นข้าวอาจเหี่ยวตายได้ ถ้ามีปริมาณแมลงหนาแน่นมาก ทาให้ต้นข้าวแห้งไหม้คล้ายกับถูกเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลทำลาย

วิธีป้องกันกำจัด

1. ทำลายแมลงที่มาเล่นแสงไฟในช่วงที่มีการระบาด เนื่องจากแมลงหล่าชอบบินมาเล่นแสงไฟตอนกลางคืน
2. กาจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้นาข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าวและรอบแปลงนาทาให้สภาพนาข้าวไม่เหมาะแก่การอาศัยของแมลงหล่า
3. หากพบแมลงหล่ามากกว่า 5 ตัวต่อ1กอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรืออิทริโพรล์ (เคอร์บิค 10% เอสซี) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และสารคลอไทอะนิดิน (เด้นท๊อซ 16% เอสจี) อัตรา 6 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นเฉพาะจุดที่มีการระบาด โดยพ่นบริเวณโคนต้นข้าว
4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน ด้วงดิน มวนกิ่งไม้ กบ จิ้งจก กิ้งก่า ช่วยทาลายโดยกินไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของแมลงหล่า

 

ข้อมูล : กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
: กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
: ภาพแมลงหล่า : อินเตอร์เนต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *