ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผัก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายนายเอกรินทร์ อินปาน และนางสาววิไล แป้นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่แปลงผักเกษตรกรเพื่อเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำในการปลูกผัก การป้องกันและแก้ไขโรคของผักกาดหอม ณ แปลงนางรุ่งทิวา นาคกัน หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี