ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

หนอนหัวดำมะพร้าว

เนื่องจากช่วงนี้ฝนเริ่มตกน้อยลง อากาศร้อนในช่วงกลางวัน และเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ระวังการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว เพราะสภาพเหมาะต่อการระบาด เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อสามัญ Coconut black-headed caterpillar

ชื่อวิทยาศาสตร์ Opisina arenosella Walker

วงศ์ Oecophoridae

อันดับ Lepidoptera

ลักษณะทั่วไป

ตัวเต็มวัยของหนอนหัวดำมะพร้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาด ลำตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว ประมาณ 1 -1.2 เซนติเมตร ปีก สีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีก ลำตัวแบน ชอบเกาะนิ่งแนบตัว ติดผิวพื้นที่เกาะ เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าว หรือในที่ร่ม ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญ่ กว่าเพศผู้เล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวเพศเมียวางไข่ตัวละประมาณ 200 ฟอง ไข่มีลักษณะกลมรี แบน วางไข่เป็นกลุ่ม ไข่เมื่อวางใหม่ๆ มีสีเหลืองอ่อน สีจะเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก ตัวหนอนเมื่อฟักออกจาก ไข่ใหม่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก่อนที่จะย้ายเข้าไปกัดกินใบมะพร้าว ตัวหนอนที่ฟักใหม่ จะมีหัวสีดำลำตัวสีเหลือง สีของส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่ออายุมากขึ้น ลำตัวของตัวหนอนมีสีน้ำตาลอ่อน มีลายสีน้ำตาลเข้มพาดยาวตามลำตัว เมื่อโตเต็มที่จะยาว ประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร

การทำลาย

เกิดในระยะตัวหนอนเท่านั้น โดยตัวหนอนจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ และสร้างอุโมงค์ เป็นทางยาวอาศัยกัดกินใบอยู่ภายในอุโมงค์ ชอบทำลายใบแก่ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้ว จะถักใยหุ้มลำตัว อีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ำตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาด เล็กกว่าดักแด้ เพศเมียเล็กน้อยตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1-2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกิน ใบมะพร้าว มักจะพบหนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หนอนจะสร้างใยผสมกับมูล ทำเป็นอุโมงค์และอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ หนอนทุกระยะจะแทะกินผิวใบ การทำลายส่วนใหญ่พบบนใบแก่ ใบที่ถูกทำลายจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาล ใบย่อยแต่ละใบจะถูกดึงยึดเรียงกันเป็นแพ ลักษณะ ของผีเสื้อ ตัวหนอน ดักแด้

ins2

ins3

สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อยขอแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดดังนี้

๑. ตัดเก็บใบที่ถูกทายมาเผาทำลาย

๒. พ่นด้วยบีที อัตรา ๘๐ – ๑๐๐ มิลลิลิตร ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นต้นละ ๓ -๕ ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม ขึ้นกับขนาดทรงพุ่ม และเครื่องพ่น ให้พ่น ๓ ครั้งติดต่อกัน ห่างกันครั้ งละ ๗ – ๑๐ วัน

๓. ปล่อยแตนเบียนบราคอน อัตรา ๒๐๐ ตัวต่อไร่ติดต่อกัน ๓ ครั้ง

๔. ในกรณีที่พบหนอนหัวดำ ระบาดรุนแรง ให้ฉีดสารเคมีอิมาเม็กตินเบนโซเอต (1.92% อีซี) อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น โดยเจาะรูต้นมะพร้าว ๒ รูตรงข้ามกัน และแบ่งสารเคมีใส่รูละ ๑๕ มิลลิลิตร

ins5

ins6

*** ห้ามใช้กับมะพร้าวที่มีลำต้นสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร และไม่ให้ใช้ในมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ

 

ข้อมูล :  กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  กรมส่งเสริมการเกษตร