เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายนรินทร์ อินทวงษ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย ร่วมต้อนรับ นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี