งานมหกรรมสินค้าเกษตรนนทบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อยร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่, Young Smart Farmer, วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอำพลอังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน และนางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงาน ภายในงานมีร้านค้า กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ของดีชองแต่ละอำเภอ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี