อบรมและทดสอบ เรื่อการใช้วัตถุอันตราย

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายให้
นางสาววิไล แป้นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมและทดสอบเกษตรกร ที่มีความประสงค์จะใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราคอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส) ตามมาตรการการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 51 ราย ณ วัดเสนีวงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี