19 มกราคม 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในระดับจังหวัด ประชุม ร่วมกับหน่วยงานภาคี และผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี