แสดงผลงานโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่  22 กันยายน  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่อำเภอไทรน้อยร่วมประชุมและแสดงผลงานโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มตัวแทนจากอำเภอไทรน้อยนำผลงานมาจัดแสดงและเสวนาเกี่ยวกับโครงการ  มีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมเวสเก็ตเรสซิเด้น อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี