ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทำไข่เค็มลดรายจ่ายในครัวเรือน

วันที่  15 สิงหาคม2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย   นางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทำไข่เค็มลดรายจ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี