ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทำไข่เค็ม

วันที่  5 สิงหาคม  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทำไข่เค็มลดรายจ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่ม  หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี