28 มีนาคม 2560

วันที่่ 28 มีนาคม   2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย และประมงอำเภอไทรน้อย จัดกิจกรรมพิธีถวายคำปฏิญาณและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรเป้าหมาย 19 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย  ตำบลคลองขวาง  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (44) รูปภาพใหม่ (45)