27-28 มีนาคม 2560

วันที่่ 27-28 มีนาคม 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย  นางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรระดับเขต ประจำปี 2560  เป้าหมายเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอเขต 1 จำนวน 50 ราย ณ โรงแรมลพบุรีอินน์  รีสอร์ท อำเภเมือง  จังหวัดลพบุรี

 

รูปภาพใหม่ (42) รูปภาพใหม่ (43)