20 มีนาคม 2560

วันที่่ 20 มีนาคม  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายวชิระ รัศมีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอไทรน้อย ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี 2559/60 และวาดแปลง รอบนาปรัง ในท้องที่ ม.5 ตำบลราษฎร์นิยม  เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลคลองขวาง   อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (40) รูปภาพใหม่ (41)